top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

קנס כבד על הפקעת מחירי 'צהרונים'


ח"כ ד"ר שאשא-ביטון, יושבת-ראש הוועדה לזכויות-הילד וח"כ יעקב מרגי, יושב ראש וועדת-החינוך, גיבשו הצעת-חוק שעם אישורה, תביא גם להוזלת יוקר המחיה ותשים קץ להשתוללות מחירי ה'צהרונים' בארץ.

בבסיס ההצעה עומדת ההחלטה לפיה יהיו בכל 'צהרון' 35 ילדים לכל היותר וכי שר-החינוך יקבע את המחיר המרבי שניתן יהא לגבות עבור כל ילד וכן את כל השרותים הבסיסיים הנדרשים להפעלת 'צהרונים'.

כמו כן יוקם במשרד-החינוך, מנגנון פיקוח על הפעלת ה'צהרונים' ומי שיגבה מחיר מעבר למותר, צפוי לקנס של עד 50 אלף ש"ח!.

חברי-הכנסת הדגישו כי, הצעת-החוק שלהם, עתידה להקל באופן משמעותי על ההוצאה המשפחתית הנדרשת, למימון השתתפות ב'צהרונים' וכי הקנס הכבד, עשוי להרתיע מי שמבקשים לסחוט כספים מהורי הילדים.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page