top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה מאחורי סיום תפקידה של מנהלת 'תיכון המושבה'?

הידיעה שפרסמנו בשבוע שעבר, בדבר סיום תפקידה של אורלי רוזנברג, מנהלת 'תיכון המושבה' גררה מבול של תגובות, כאשר המכנה המשותף למרביתם, הייתה פליאה וחוסר הבנה להחלטת המועצה-המקומית, לא לאפשר למנהלת להמשיך בעבודתה גם בשנה הבאה.

מתוך תגובת ראש-המועצה זיו דשא, כפי שפרסמנו בגוף-הידיעה, קשה היה לעמוד על הסיבות שהביאו להפסקת עבודתה של אורלי רוזנברג והוא העדיף 'לעקוף' את הסיפור באלגנטיות ולהתמקד בדאגת המועצה לטובתם של התלמידים ובהכנות לשנת הלימודים הבאה.

בדרך כלל יש מספר מצומצם מאוד של סיבות אשר גורמות להפסקת עבודת מנהל/ת בית-ספר:

רמת הישגים נמוכה מאוד של התלמידים.

תקשורת לקויה ובעייתית עם צוות המורים.

בעיות חמורות בתחומי המשמעת.

חריגה מכללים, חוקים ותקנות.

עדיין לא ברורה הסיבה להחלטת המועצה-המקומית וזאת מתוך כך, שההישגים הלימודיים של 'תיכון המושבה' סבירים למדי, לא ידוע על חריגה בוטה של המנהלת, מכללים ותקנות וגם לא נוצר רושם, שיש נתק בינה לבין צוות ההוראה אחרי כ-5 שנים בתפקיד.

האפשרות היחידה, מבין אלה שהצגנו כאן, קשורה אולי למשמעת רופפת בבית-הספר (כולל עישון כמעט 'חופשי' של תלמידים) ואולי גם אירועים נקודתיים חמורים שלא הובאו לידיעת הציבור.

מאחר שמדובר בספקולציה בלבד, מן הראוי שתגלה המועצה-המקומית לציבור ההורים (והמורים) את הסיבות האמתיות לסיום תפקידה של אורלי רוזנברג כמנהלת 'תיכון המושבה', שיעור בסיסי לתלמידים באזרחות!.

#זכרונים #במוקד #זכרוןיעקב

bottom of page