top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ירידה בגביית תשלומי-מזונות


מנתונים שראו אור השבוע, מתברר כי חלה ירידה נוספת ועקבית בכל הקשור לתשלומי-מזונות על-ידי גברים לנשותיהם הגרושות.

אם בשנת 2013 ניגבו 48% מסך-כל דמי-המזונות, הרי שבשנת 2014 כבר ירדה רמת הגבייה ל-42% ואילו בשנת 2015 נרשם שיא-שלילי של 38% בלבד!.

הביטוח-הלאומי העביר לנשים גרושות 437 מיליון ש"ח אולם גבה 165 מיליון ש"ח בלבד.

על-פי התקנות, זכאית גרושה ואם לילד אחד לקבל קצבה של 2897 ש"ח לחודש ואם היא אם לשני ילדים ויותר, מגיעה הקצבה שלה ל-3378 ש"ח וכל זאת בתנאי, שאם היא עובדת, 'אסור' לה להשתכר יותר מ-5,500 ש"ח, אחרת תאבד את זכאותה!.

האחריות לגביית דמי-מזונות עברה מאז 2014 מהביטוח-הלאומי לרשות לאכיפה וגבייה, מתוך מטרה להגדיל ולהרחיב את היקף הגבייה עבור הנשים הגרושות, אבל הנתונים מוכיחים כי הושגה תוצאה הפוכה.

הרשות לאכיפה ולגבייה, מאשימה את הביטוח-הלאומי, באי-העברת נתונים ובעיקובם ואילו הביטוח-הלאומי, מאשים את הרשות בעבודה רשלנית.

כך או אחרת, הירידה בגביית דמי-מזונות נמשכת ואת המחיר ממשיכות לשלם הגרושות.

אגב, נכון להיום יש כ-45 אלף תיקים פתוחים נגד גרושים שלא שילמו את דמי-המזונות!

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page