top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

גם בזכרון-יעקב 'רעדה' האדמה


המועצה-המקומית זכרון-יעקב השתתפה השבוע בתרגיל הארצי שנערך, לכל צרה שלא תבוא ולמקרה שחלילה תתרחש בישראל רעידת-אדמה.

במסגרת ה'תרגיל' שנערך בזכרון-יעקב, נבדקו מספר 'תסריטי-אימה', לאורם נבחנו כל הגורמים השותפים לפעילות הדרושה במקרה של רעידת-אדמה, תחת עיניו הבוחנות של קב"ט המועצה אלי עטיה וראש-המועצה זיו דשא.

במקביל לפריסת חמ"ל מאחורי קניון 'פסגת זכרון', התמודדו כל זרועות המועצה-המקומית עם האירועים שתוכננו לתרגיל ההערכות, ונבחנה תגובתם בישיבה מיוחדת שהתקיימה במקלט המועצה-המקומית, בשיתוף נציגים של פיקוד-העורף וצה"ל.

האחראים על בטחון התושבים בזכרון-יעקב, יפיקו מן הסתם את הלקחים הדרושים מהתרגיל המקומי שנערך השבוע, מתוך כוונה לשפר את היכולת והביצועים לפעם הבאה ולנו לא נותר אלא להמשיך ולהתפלל שלא נדע...

#זכרונים #מקומי #זכרוןיעקב

bottom of page