top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מדוע התפטר חבר ערבי מ'וועדת האזרחות'?

ד"ר יוסף שחאדה מאוניברסיטת-חיפה, היה אחד משני חברים ערבים בוועדה למקצוע האזרחות במשרד-החינוך, אלא שהשבוע הודיע ליו"ר הוועדה, המפקחת על מקצוע האזרחות, יעל גוראון, כי הוא מתפטר מתפקידו ומפסיק את פעילותו בוועדה החשובה, שנועדה בין השאר לעצב את תכני מקצוע האזרחות הנלמד בבתי-הספר.

ההתפטרות של ד"ר יוסף שחאדה פחות חשובה ומה שיותר מעניין, היא העובדה שטרח לנמק את צעדו בנימוק הבא: " הפרשנות החד-צדדית שמעניקים חברי הוועדה לחלק ממושגי המקצוע, יוצרת עיוות לעובדות, שאין אני מוכן להיות שותף לו ולהצגתו כעובדות בפני התלמידים" כתב ד"ר שחאדה והוסיף כי " אני לא יכול להיות חלק מקבוצה המכתיבה מושגים לא מדוייקים, שכן זה מנוגד לתפיסתי את האזרחות במדינה דמוקרטית".

בוועדה המקצועית הזאת נותר עכשיו חבר ערבי אחד, יאסין נאג'י, מורה-לאזרחות במקצועו ויתכן שיחפשו מחליף לד"ר שחאדה.

העובדה שד"ר שחאדה הוא מאוניברסיטת חיפה דווקא, אינה מפליאה, שהרי ידוע מוסד אקדמי זה בגישתו הפרו-פלסטינית ובהתנגדותו לכל עניין פרו יהודי-ציוני, בשם 'חופש הביטוי' והעובדה שבראש הוועדה המקצועית לאזרחות עומדת דווקא יעל גוראון, גם היא לא מפתיעה נוכח היותה 'שמאלנית' ידועה כך שד"ר שחאדה מצא עצמו בחברה-טובה, שגם היא כבר לא התאימה לו, אולי משום שבמדינת-ישראל לא מלמדים במקצוע האזרחות את 'זכות השיבה', או את ה'נכבה'.

אין ספק שד"ר שחאדה יתקבל בזרועות פתוחות ובברכה באוניברסיטת-דמשק...

#זכרונים #חינוך #זכרוןיעקב #זכרוניםחינוך

bottom of page