top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה זאת קובלנה-פלילית פרטית?


למשטרת-ישראל יש כידוע סוג של 'מונופול' בכל הקשור גם לסגירת תיקים ולא פעם היא עושה זאת, חרף תלונות שהוגשו לה ומנמקת זאת ב'חוסר עניין לציבור' או 'העדר ראיות' או 'חוסר אשמה'.

הבעיה נוצרת, במקרים אלה, כאשר קרבן העבירה חש שלא נעשה עמו צדק ולא היה על המשטרה לסגור את התיק שתחילתו בתלונה שהגיש ולכאורה, כפי שרבים סבורים, סגירת תיק על-ידי המשטרה היא סוף-פסוק.

אלא שמתברר כי לא כך הם פני הדברים וכי גם במקרה כזה, יש מוצא לקרבן העבירה.

המוצא הזה מצוי בהגשת קובלנה-פלילית פרטית של הקרבן כנגד הנאשם. בהליך הזה הופך הקרבן להיות התובע במשפט-פלילי נגד הנאשם, המקבל לידיו את כתב-האישום ואז מתנהל משפט על-פי סדר הדין-הפלילי ובכלל זה, כל העונשים הקבועים בחוק, במידה שבית-המשפט אכן פוסק כי הנתבע אשם בעבירה המיוחסת לו.

הגשת קובלנה-פלילית פרטית, אינה תלויה כלל בהגשת תלונה מוקדמת למשטרה והתובע-הקרבן רשאי לפנות ישירות למסלול הזה וגם לא חייב להסתייע בעורך-דין.

יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שקובלנה-פלילית פרטית מתייחסת רק לעבירות הנושאות עד 3 שנות מאסר והן נכללות במסגרת עבירות פרטיות, מסחריות, פוליטיות או סביבתיות.

אגב, בניגוד להליך של תביעה-אזרחית, יש לקובלנה-פלילית פרטית גם ערך-מוסף של עשיית-צדק כלפי מי שהמשטרה סגרה את התיק בשל התלונה שלו וגם אלמנטים של הרתעה וביקורת על המשטרה והפרקליטות כאחד.

הנה כי כן, סגירת תיק על-ידי המשטרה, אינה סוף פסוק!

#זכרונים #פלילים #זכרוןיעקב

bottom of page