top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ערבים וחרדים- הכי עניים בישראל


אין כאן חדשה מרעישה במיוחד, שהרי כבר שנים ידוע כי מצבן של אוכלוסיות שונות בישראל השבעה והדשנה, חמור יותר מאלה של העשירונים-העליונים, אבל בכל זאת, הפעם קיבלנו לכך גם הוכחה מוצקה בדמות הדין-וחשבון השנתי של 'מרכז טאוב'.

אז לידיעת שר-האוצר משה כחלון והממשלה הקפיטליסטית, שאינה מתייחסת למי שאין לו מה לאכול, מדינת-ישראל היא האחרונה (!) מבין מדינות ה- OECD בהכנסה שנותרת בידי המשפחה, לאחר תשלום המסים ולצידה מצויה גם מכסיקו.

ממשלת-ישראל, נושאת באחריות ישירה להישג המפוקפק הזה ולא יכולה לרחוץ בניקיון כפיה, גם נוכח העובדה שמצבם של הערבים והחרדים במדינה, הוא הקשה ביותר בתחום הזה.

מהדו"ח המזעזע שהתפרסם השבוע, מתברר כי מאז שנת 2002 עלה מספרם של הערבים והחרדים בקרב הקבוצות העניות בארץ מ-44% והגיע אשתקד ל-57% וזהו גידול החורג גם משיעור גידולן של אוכלוסיות אלה במדינה.

צריך גם לזכור כי הנתונים הקשים הללו, מתייחסים 'רק' לשתי הקבוצות החלשות בישראל, אבל 'מעליהן' מצויות קבוצות אוכלוסיה רבות נוספות, שההבדלים בינן לבין ערבים וחרדים לא משמעותי וכולן יחד מרכיבות את 'ישראל השנייה' שאיש לא סופר!

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page