top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כמה תשלמו עבור אגרת בית-משפט?


משרדי האוצר והמשפטים, הגו באחרונה תכנית לפיה יש לחייב באגרה בסכום של 100-140 ש"ח, כל בקשה שתוגש לבית-המשפט בהליכים-אזרחיים. מאחורי הרעיון הזה, עמדה הגישה לפיה, הגיע הזמן לצמצם את כמות הבקשות המוגשות לבתי-המשפט בהליכים-אזרחיים וכך אולי גם להוריד את הלחץ מערכאות השיפוט ולקצר את משך ההמתנה לדיונים.

בוועדת חוק-חוקה ומשפט בכנסת, היו תמימי דעים עם המטרה והשגתה, אבל התעוררה בקרב חבריה התנגדות עזה לסכום המוצע של האגרה וגם כאשר הושגה 'פשרה' בדבר אגרה של 50 ש"ח לכל בקשה, לא אושר הדבר ונציגי האוצר והמשפטים, נשלחו הביתה 'לעשות חשבון' ולחזור לוועדה עם הצעות חלופיות חדשות.

על-פי חישובים שונים, מובטחת הכנסה של כ-50 מיליון ש"ח בשנה רק מאגרות אלה. כיום משלמים אגרה רק על פתיחת-תיקים וזאת בגובה של 2.5% מגובה התביעה ומאז שנת 2010 נרשמה עלייה של 75% (!) במספר הבקשות שהוגשו לבתי-המשפט והללו הגיעו ל-3 מיליון בקשות בשנה!.

עכשיו צריך לראות, מה יהא בסופו של דבר הסכום אותו יידרש הציבור לשלם תמורת האגרה החדשה, שתעשיר שוב את הקופה על-חשבון האוכלוסיות החלשות.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page