top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

זכרון-יעקב אינה 'רשות איתנה'


זכרון-יעקב אינה נכללת ברשימת ה'רשויות האיתנות' לשנה הזאת ולמעשה גם לא מופיעה ברשימת 74 הישובים שדורגו ברשימה הזאת.

במקום הראשון של ה'רשויות האיתנות' נמצאת הרצליה, עם הכנסה של 854 מיליון ש"ח ועודף-תקציבי של 2.1%. במקום ה-2 דורגה עיריית תל-אביב/יפו, אחריה עיריית רמת-גן, במקום ה-4 עיריית רעננה ואת החמישייה הפותחת סוגרת עיריית הוד-השרון.

עיריית חדרה, לעומת זאת, מדורגת אי-שם בתחתית הטבלה בדרוג הרשויות-המקומיות של DUNS100.

דרוג 'רשות איתנה' מבוסס על 5 פרמטרים עיקריים, המעידים על חוסן פיננסי ועסקי, גביית ארנונה, דרוג סוציו-אקונומי, ייחס תושבים לעסקים וייחס בין מענקים לתקציב-רגיל.

מכל הנתונים שפורסמו בנושא, מתברר שוב ובאופן לא מפתיע, כי מרבית ה'רשויות האיתנות' נמצאות במרכז הארץ ואילו החלשות, בפריפריה ובמגזר הערבי והחרדי.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page