top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הפער בין הסטטיסטיקה לבין המציאות


הלשכה המרכזית לסטטיסטיטיקה, פרסמה השבוע את תחזיתה לגבי מראה פניה של מדינת-ישראל בשנים הבאות והניחה לפתחם של הפוליטיקאים ואנשי התקשורת, שלושה נתונים שהתקבלו אצלם בהבעת דאגה גלויה: האוכלוסייה החרדית בישראל צפויה לעלות בהדרגה, היהודים במדינה, יגדילו את הרוב שלהם ואילו מספר הערבים בישראל צפוי לרדת!.

החדשות ה'לא-טובות' האלה, התקבלו בתקשורת-השמאלנית והאנטי-ציונית-יהודית, כאילו מדובר היה בבשורת-איוב, המנוגדת לכל התחזיות הדמוגרפיות המקובלות, אליהן הרגילו אותנו, בדבר אבדן הזהות היהודית של ישראל נוכח אחוזי הריבוי הטבעי של הערבים.

הנתונים פשוטים, לפחות על-פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולפיהם עד שנת 2024 יגדל מספר התושבים בארץ ויגיע ל-10 מיליון ועד 2048 ל-15 מיליון ואילו בעוד 50 שנה, יעמוד על 20 מיליון תושבים.

עד אז יהיו בישראל 81% יהודים לעומת 19% בלבד של ערבים ואם לא די בכך, הרי בשנת 2040 יעלה מספר החרדים ל-24% מכלל התושבים ובשנת 2065 כבר יגיע מספרם ל-40% מתושבי ישראל!.

אם בשנת 2015 הגיע מספר הילדים בגילאי 0-14 ל-75% יהודים, לעומת 19% חרדים, הרי שבעוד 50 שנה יחיו כאן 84% ילדים יהודים בגילאים הללו ובהם 40% חרדים ואילו הילדים הערבים שהיו 25% מהאוכלוסייה הצעירה בארץ, מספרם ירד ויעמוד על 15% בלבד!.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הפליגה בפרסום נתונים מרתקים נוספים אבל התקשורת השמאלנית והאנטי-יהודית-ציונית, 'התנפלה' דווקא על המספרים הללו, כמי שחטפה יריקה בין העיניים, שהרי הלמ"ס קבע, בניגוד מוחלט להשקפתה, כי בעוד 50 שנה יהיו כאן פחות ערבים ויותר יהודים וחרדים!.

עם כל קורת-הרוח, נוכח נתוני תחזית הלמ"ס, לא ברור אם נלקחה למשל בחשבון, עלייה גדולה ומשמעותית של יהודים מהגולה, נוכח משברי-אנטישמיות הצפויים להתחולל שם, כך שהתמונה האופטימית של הלמ"ס אינה שלימה.

אבל השמאל ההזוי יכול להיות רגוע, כי הנבואה (גם הסטטיסטית) ניתנה לשוטים בלבד...

#זכרונים #במוקד #זכרוןיעקב

bottom of page