top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'בוגדת' בבעלה תפסיד את כל רכושה!


בית-הדין הרבני קיבל השבוע פסיקה רבת-משמעות, כאשר פסק כי אשה 'מורדת' שעזבה את בעלה לטובת גבר אחר, אינה זכאית לחלקה ברכוש שהיה משותף לה ולבעלה.

במקרה המדובר בו ניתן פסק-הדין, נישאו בני-הזוג בשנת 1995 ולהם שלושה ילדים, אלא שהאשה העדיפה ברבות הזמן גבר אחר בחייה ואף הכניסה אותו לדירה המשותפת לה ולבעלה, אותה מימן בזמנו חמה.

הבעל הגיש תביעה נגד האשה ה'מורדת' ובית-הדין הרבני פסק כאמור כי האשה אינה זכאית לחלקה ברכוש המשותף, למרות שהדירה נרכשה על-ידי שני בני-הזוג ואף רשומה על שמם ב'טאבו'.

על-פי פסק-הדין תעבור הדירה לידי הבעל ועל האשה לשלם לו שכר-דירה בסך 136 אש"ח, עבור התקופה בה התגוררה בדירה עם הגבר בו בחרה. נוסף על כך פסק בית-הדין הרבני כי האשה תהא זכאית רק לרבע מהכספים בחשבון-המשותף לבני-הזוג וכי היא חייבת לפנות את הדירה בתוך שלושה חודשים מיום החלטת בית-הדין הרבני.

אכן מחיר לא זול על 'בגידה'...

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page