top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אפשר לתבוע את 'פייסבוק' בישראל


היועץ-המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הגיש השבוע חוות-דעת חשובה לבית-המשפט העליון ולפיה ניתן מעכשיו להגיש תביעות-משפטיות נגד 'גוגל' ונגד 'פייסבוק' גם בישראל.

שתי ענקיות אלה, טענו עד כה כי ניתן יהא להגיש נגדן תביעות אך ורק במקום בו יבחרו וזאת בהתאם לתקנון-השימוש שלהן, אלא שהיועץ-המשפטי לממשלה, פסל טיעון זה מכל וכל ובחוות-הדעת שלו, גרס כי מדובר בתנאי לא-חוקי בחוזה-אחיד, המקפח את זכויות המשתמש ועל-כן אינו מחייב.

משמעות הדבר כי מעתה לא יוכלו 'פייסבוק' ו'גוגל' לבלום תביעות המוגשות בישראל, על-פי דין-מקומי, הן כאשר מדובר בתביעות רגילות והן בתביעות ייצוגיות והניסיון של ענקיות התקשורת להתחמק מאחריות נבלם.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page