top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ציון המיצ"ב של זכרון-יעקב: 82


הציון הממוצע של בחינות המיצ"ב בזכרון-יעקב, מציב את תלמידי המושבה במקום טוב-באמצע, לא משהו שראוי לאכזבה קשה, אבל גם לא משהו לכתוב עליו הביתה בהתלהבות יתירה.

מתברר כי תלמידי זכרון-יעקב השיגו את המדד-82 והוא משקף את הישגי תלמידי בתי-הספר היסודיים בבחינות המיצ"ב של השנה שעברה. הבחינות הללו נועדו לבדוק את שליטת התלמידים במתמטיקה, אנגלית, מדעים ושפת-אם.

בהשוואה לישובים אחרים בארץ, מצויה כאמור זכרון-יעקב באמצע הטבלה, כאשר גבעתיים דורגה במדד-92, כוכב-יאיר-85, רעננה-80, לעומת פרדיס במדד-50 וחדרה עם מדד-45(!).

בדיקת ההתפלגות הפנימית, בין בתי-הספר היסודיים במושבה, מגלה כי בית-ספר 'החיטה' מוביל במדד-94 ואחריו ביה"ס ניל"י במדד-83, 'החורש' במדד-79 וביה"ס 'יעבץ' במדד-64.

חלוקת ההישגים של תלמידי זכרון-יעקב במבחנים הללו, מצביעה על מדד-80 במתמטיקה, מדד-79 במדע וטכנולוגיה, מדד-88 באנגלית ודווקא בעברית המדד נקבע על-69 בלבד.

בתוך כך נבדקו עוד נושאים, כמו למשל נושא האלימות, בחודש בו נערכה הבחינה:

19% מתלמידי בתי-הספר 'החורש' ו-'יעבץ' העידו כי ספגו בעיטה או אגרוף ואילו 17% מהתלמידים בניל"י דיווחו על אותה אלימות, לעומת 14% בביה"ס 'החיטה'.

תלמידים העידו על כי טוב להם בבית-הספר: בביה"ס 'יעבץ' העידו 86% כי טוב להם בבית-הספר, 81% עשו זאת ב'חיטה', 72% ב'ניל"י' ו-71% מ'החורש'.

בסיכומו של דבר, אם לשפוט על-פי מדד מבחני המיצ"ב של אשתקד, יש לתלמידים ולמורים בזכרון-יעקב עוד מלאכה רבה לבצע!

#זכרונים #חינוך #זכרוןיעקב

bottom of page