top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'בהר-חוקותי'


בשבת הקרובה אנחנו מסיימים לקרוא את חומש 'ויקרא' בקריאת שתי פרשות מחברות 'בהר-חוקותי'.

פרשת 'בהר' עוסקת בדיני שנת-שמיטה ושנת-יובל כשהיא מציינת את השנה השביעית כמועד לשמיטה וכל מחזור של 7 פעמים 7 שנים כשנת-היובל בארץ-ישראל וכל הדינים והמצוות הנגזרים משני מועדים אלה, בעיקר ברמה החברתית-סוציאלית. הפרשה ממשיכה בקו זה ודנה גם בדיני אדם שירד מנכסיו.

פרשת 'חוקותי', האחרונה בספר 'ויקרא', מזהירה מפני אי-עמידה במצוות, בחוקים ובציווים ומפרטת את העונשים הכבדים הצפויים בגין סטייה מהדרך שקבע השם.

הפרשה דנה גם ב'שווי' וב'ערך' של האדם התורם והנודר ומסיימת בדיון אודות מעשר-בהמה ונדרי בהמה, בית ושדה, לצדקה.

#זכרונים #פרשתהשבוע

bottom of page