top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'טיהור אתני' באוניברסיטת חיפה

בשבוע שעבר דיווחנו כאן על ציון 'יום הנכבה' באוניברסיטת חיפה, בו השתתפו מאות ערבים, שהניפו בין השאר את דגלי פלשתין וסוריה וכל זאת בהסכמת הנהלת האוניברסיטה.

עכשיו מתברר כי באותו אירוע חמור ומביש, פורסמו גם 'פלאיירים' ובהם הזמנה לתערוכה של 'הטיהור האתני ב-48'.

המשך הביזיון של אוניברסיטת חיפה, התקיים בבניין הראשי, בו הוצגה התערוכה ובמרכזה הוצג ספרו של אילן פפה 'המתאר את מלחמת-העצמאות כ'תכנית לטיהורה של ארץ-ישראל מערבים'!.

הספר שיצא-לאור בהוצאת קרן-המחקרים הפלסטינית, מכיל בין השאר פרקים 'נבחרים' על 'חורבן יפו, 'טבח טנטורה', 'טיהור חיפה מערבים', 'צפת הבאה בתור' ועוד פרקים המייחסים ליהודים תכנית לביצוע 'טיהור אתני' של המדינה.

גם מפרסומים אודות התערוכה ומהספר שנועד לחזק את הנרטיב הערבי-שקרי, לא נשמעה מהנהלת אוניברסיטת חיפה שום התנגדות ומחאה.

אסור לכעוס על מחבר הספר, משום שמדובר באיש חולה במחלה חשוכת-מרפא והידועה בעולם כ'שנאת ישראל', אבל ראוי שמישהו יבוא חשבון עם אוניברסיטת חיפה, המשמשת קן-צרעות למי שמבקש לחסל את הישות היהודית בישראל ומרשה להם לעשות כרצונם בשם 'קדושת חופש הביטוי והדמוקרטיה'.

מוצע לאוניברסיטה הישראלית' הזאת, לחבור למרכזי-הלימוד בדמשק ובעזה ואז נהיה פטורים מלממן את קיומה ובאותה הזדמנות, מומלץ לסטודנטים הערבים להירשם כבר עכשיו לשנת-הלימודים הבאה באוניברסיטת-דמשק.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page