top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'אמור'

בשבת הקרובה נקרא את פרשת 'אמור' השמינית ' בספר ויקרא.

במרכז הפרשה שורה של הלכות הקשורות לקדושת הכוהנים כגון נשים שאסור להם לשאת והאיסור החל עליהם להיטמא למתים.

בהמשך מפרטת הפרשה איסורים מיוחדים החלים על כהן-גדול וכן המומים הפוסלים כהן לשרת במקדש.

הפרשה מציגה גם את כל חגי-ישראל והמצוות הכרוכות בהם וכן את צ

יווי הדלקת נר-התמיד במנורה וציווי לחם-הפנים.

הפרשה מסתיימת בסיפור על אודות מריבה קשה ועל עונשו של מקלל השם ודיני מכה אדם ובהמה.

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page