top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מרואן ברגותי וה'טורטית'

מרואן ברגותי, המחבל-המרצח שכלוא בתא-בודד בכלא 'קישון', לא רק נתפס בקלקלתו כשהוא אוכל ממתק 'טורטית' בעת שנמצא כביכול בשביתת-רעב שביקש להנהיג, אלא גם 'אכל אותה' בכל הקשור לאמינותו האישית.

צריך לזכור כי ממתק ה'טורטית' לא הגיע למחבל-הרוצח משמים וגם לא הוברח לתאו המבודד בידי מישהו מבחוץ. הממתק הזה הוחדר לתאו של הרוצח על-ידי שירות בתי-הסוהר, שגם התקין מצלמה זעירה ונסתרת על ברז הכיור שבתוך התא וכך הנציח את 'מנהיג' שובתי-הרעב, מסתתר בפינה ונוגס להנאתו ב'טורטית'.

מקורבי המחבל-המרצח טענו כמובן כי מדובר בתצלום 'מבוים' וכי ישראל מיהרה לפרסמו כדי לפגוע במעמדו של האסיר, אבל גם הם יודעים את האמת: מרואן ברגותי לא עמד בפיתוי ונפל למלכודת המתוקה שהוטמנה לו, כאשר הציק לו הרעב.

עכשיו צריך לשאול איזה עניין היה לשב"ס לטמון למחבל הזה את ממתק-ה'טורטית'?.

התשובה לכך פשוטה, למי שבקיא במערכת היחסים העדינה והמורכבת שבין שלטונות בתי-הכלא לבין האסירים: ה'טורטית' הזאת נועדה דווקא לשמור את האסיר-המחבל במצב בריאותי סביר ולאפשר לו 'לשרוד' בתאו המבודד כאילו הוא ממשיך בשביתת-הרעב שלו. למה? החשבון פשוט: עדיף מרואן ברגותי חי ובריא (ושבע) על פני מרצח שנמצא בהתדרדרות רפואית בגלל שביתת-רעב, מצב העלול להביא להצתת תבערה גדולה בשטחים. תרגיל ה'טורטית' הביא למעשה לשקט-תעשייתי (זמני) ואם פגע בעקיפין גם במעמדו של 'מנהיג' האסירים, מה טוב.

אגב בשביתת-הרעב הגדולה של שנת 2004, הורה בזמנו נציב שב"ס לאנשי-הסגל בבתי-הכלא,

'לעשות על האש' כדי שריח הבשר השרוף יגיע לנחיריהם של המחבלים-האסירים, מה שזירז את סיומה של שביתת-הרעב...

#זכרונים #במוקד #זכרוןיעקב

bottom of page