top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ממשיכים לרמות את הנכים!


פרופסור ירון זליכה, יושב-ראש הוועדה לבחינת העלאת קצבאות הנכים, כבר הצהיר לא מכבר, כי אין שום סיכוי להצמיד קצבאות אלה לשכר-המינימום במשק ונראה כי אכן עמד בדיבורו: בתחילת השבוע הגיש זליכה את המלצותיו ובהן תכנית כוללת בהיקף של 4.4 מיליארד ש"ח.

מי שבוחן מקרוב את הנתונים, מגלה כי 3 מיליארד ש"ח מתוך הסכום הכולל, נועדו להעלאת קצבת הנכות, לסכום של 4000 ש"ח לחודש (לעומת 2500-2800 ש"ח כיום) והיתר לטובת סיוע לנכים בדיור, להגברת ניידות, למימון מטפלים וכיוצא באלה ובכל מקרה, מדובר בתשלום שיבוצע ב'פעימות' ולא בבת אחת.

יתר על כן, בשלב הזה גם לא מדובר בהצמדת הקצבאות למדד כלשהו ולכן לא מן הנמנע, כי ערכה של קצבת-הנכות ישחק ככל שיעבור הזמן.

הנכים בישראל יישארו, לאחר מימוש המלצות 'וועדת זליכה' נכים,גם בחשבונות-הבנק שלהם וימשיכו להיות מתחת לקו-העוני, בעיקר כי דרישתם המוצדקת להצמדת הקצבאות לשכר-המינימום, אין לה סיכוי להיענות.

כך נראית מדינה בעלת חמלה הדואגת לענייה ולנכיה.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page