top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

למה הם מתנגדים ל'חוק-הלאום'?

'חוק הלאום' שיצא סוף-סוף לדרכו, עורר כמובן את חמתם של אלה שאינם רוצים לעכל את העובדה לפיה ישראל היא מדינת העם-היהודי וכאלה לצערנו, לא חסרים.

כל שופרות 'חופש הביטוי וקדושת הדמוקרטיה' כבר תקעו בקול גדול נגד 'חוק הלאום' וכמובן עשו גם שימוש נרחב באמצעי-התקשורת השמאלנים, כאילו מדובר בפגיעה אנושה במיעוט הערבי החי בישראל וכי מדובר בצעד מתריס ולא דמוקרטי.

הסיבה האמתית להתרעמות של כל הגורמים האנטי-ישראלים הללו, נעוצה בכך שמעתה ואילך חסל סדר הוויכוח הטיפשי והמיותר, על זהותה של מדינת-ישראל, כי החוק קובע שמדובר במדינה-יהודית, נקודה.

'אבירי הדמוקרטיה' התעלמו באופן מכוון מהעובדה כי 'חוק הלאום' מבטיח את זכויותיהם של כל המיעוטים בישראל וכי המדינה מחויבת לשמור על החופש הדמוקרטי שנשלל מהם למשל בסוריה.

אלא של'חוק הלאום' חשיבות נוספת, המוציאה את שונאי-ישראל-מבית מדעתם: החוק הזה יהיה לעתיד לבוא נר לרגלי הדורות הבאים של המדינה ותלמידי ישראל כבר לא יהיו חשופים לשטיפות-מוח שמאלניות המטילות ספק בזכותנו על הארץ הזאת ועניין זה חשוב הרבה יותר מהדיכאון שתקף את מתנגדי החוק.

אבל התסריט הקרוב כבר נכתב: עוד מעט תוגש על-ידי שופרי 'חופש הביטוי' עתירה לבג"ץ נגד 'חוק הלאום' ובית-המשפט העליון יזדרז כמובן לקבוע כי מדובר ב'חוק לא חוקתי', שהרי כבר נודע כי בג"ץ הוא חומת-המגן של מדינת-ישראל הדמוקרטית והלא-יהודית!

#זכרונים #עמדה #זכרוןיעקב

bottom of page