top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

חלום מבנה-העזר ל'אהל יעקב' נגוז (בינתיים)


חלומם של מתפללי בית-הכנסת הגדול 'אהל יעקב' שבמרכז המושבה, להקים לצד בית-הכנסת מבנה-עזר, שיסייע להם לקיים בו קידושין בשבתות וחגים ולאפשר תנאים אנושיים לאורחים המגיעים לבר-מצוות וגם לקיים כינוסים ושיעורים, חלום זה נגוז בשלב זה.

כבר לפני שנים עמדה המועצה-המקומית על המצוקה הקשה של ציבור המתפללים, אשר נאלצים להציב שולחנות על המדרכה ועליהם כיבוד לאורחים, שלא לדבר על ימי החורף הגשומים. גם מספרם הגדל של המתפללים שכנע את המועצה בדבר הצורך להקים מבנה-עזר סמוך לבית-הכנסת, להקל על המצוקה וכבר יצאו לדרך תכניות שקיבלו חתימה ואישור של ראש-המועצה הקודם.

אלא שבינתיים התחוללו שינויים במועצה ועד מהרה התברר כי, התכנית הזאת ירדה בשלב זה מהפרק ולעת עתה נראה כי בעקבות השינוי בעמדת המועצה-המקומית בנושא זה, הוכנסה התכנית להקפאה-עמוקה.

פנינו לקבל את תגובת ראש-המועצה זיו דשא והנה תשובתו:

"על מבנה ביהכ"נס 'אהל יעקב' וחצר המבנה בגוש 11301 חלקה-38 חלות תכניות תמ"מ-6 ש/233 ו-ש/ג/12.

יתכן ומי שחתם על התכניות בעבר, לא היה מודע לתכניות אלה, אך הן משפיעות על כל השימושים במתחם.

תכנית ש/233 מייעדת את השטח לאתר-לאומי. התכניות קובעות שבתכנית שבתחומה קיים אתר-לאומי, יש לקבוע תנאים לשימור לרבות תיעוד וייעוד הקרקע, לרבות אישורים של שר-הפנים.

בהתאם לצרכים שהעלו מתפללי בית-הכנסת, הועלו מספר רעיונות חדשים לייעול שימושים במתחם בית-הכנסת ורעיונות אלה יבחנו בהתאם להנחיות תכנית בניין-עיר בתוקף".

#זכרונים #מקומי #זכרוןיעקב

bottom of page