top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

צעדת מחאה של ערבים ביום-העצמאות: חלם זה כאן!

מי שמטיל ספק במיקומה המדויק של 'חלם' מוזמן לבדוק היטב את המתרחש בישראל ויגיע מהר מאוד למסקנה לפיה 'חלם זה כאן'.

האמת היא שיש הרבה סיבות לקביעה הזאת, אבל ביום-העצמאות קיבלנו הוכחה נוספת, בעזרתם האדיבה של אלפי ערבים, תושבי-ישראל, שדווקא בחג-העצמאות ארגנו מצעד-הפגנה, קרוב מאוד לאנדרטת-יחיעם, שהוקמה לזכר הלוחמים שנפלו בשיירת-יחיעם, לאחר שהותקפו על-ידי מרצחים ערבים.

בראש התהלוכה הזאת עמד איימן עודה, מי שמכהן בכנסת-ישראל כיו"ר :הרשימה המשותפת". אלפי הערבים הניפו בגאווה את דגלי סוריה ואש"ף ולא הסתירו את שנאתם למדינה ותמיכתם באויביה והכל בניצוחו של נבחר-הציבור הערבי.

האירוע הזה מבטא אולי יותר מכל, את האבסורד המטומטם של המדינה הדמוקרטית היחידה בשכונה המטורפת של המזרח-התיכון: ערבים תושבי-ישראל מנצלים את יום-העצמאות כדי למחות על קיומה והכל עובר בשקט, בשם 'קדושת הדמוקרטיה' ו-'חופש הביטוי'.

לא צריך דמיון מופלג כדי לחשוב מה היה עולה בגורלו של איימן עודה ושונאי-ישראל, שהיו עמו בהפגנה, אילו ניסו להפגין בדמשק נגד המשטר הקיים, בזכות 'חופש הביטוי' של אסאד...

אז אם חלם לא כאן, אין בעולם מקום כזה!

#זכרונים #במוקד #זכרוןיעקב

bottom of page