top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כמה עלו הזיקוקין של יום-העצמאות?

חגיגות יום-העצמאות מאחורינו ועד לשנת ה-70 למדינה, אפשר להתכונן להוצאה הכספית האדירה שיעלו לנו החגיגות הבאות ובמרכזן כמובן הפעלת מאסיבית של הזיקוקין.

זאת הזדמנות נאותה לבדוק בעצם, כמה עולה הסיפור הזה ומתברר שהכל תלוי כמובן בכמות הירי של הבוהקים-הנוצצים הללו. בערים קטנות, עלתה השנה הפעלה ממוצעת של הזיקוקין 8-15 אש"ח לעומת הוצאה ממוצעת של 35-75 אש"ח בערים הגדולות.

מאז שנת 2008 חלה ירידה מתמשכת בהוצאה על זיקוקין והשנה עמדה ההוצאה על כ-4 מיליון ש"ח לעומת קצת יותר מ-5.5 מיליון ש"ח בשנת 2008..

מרבית הזיקוקין מיובאים מסין ומכאן נכנס מרכיב לא זול של עלויות הובלה וביטוח. המחיר עשוי היה להיות זול יותר אלמלא חויבו היבואנים והמפעילים לעמוד בתקן אירופי מחמיר ולכך יש כמובן להוסיף הוצאות לא מבוטלות החלות על הרשויות, בגין הצורך לממן אבטחה של המשטרה, נוכחות של כיבוי-אש ומגן דוד-אדום.

כ-25% מהשימוש בזיקוקין מנוצל ביום-העצמאות וזאת מתוך מחזור שנתי העומד על 16-18 מיליון ש"ח וכל השאר מתחלק בין חתונות ואירועים אחרים.

ראוי גם לזכור כי בישראל רשומים כ-1000 מפריחי זיקוקין בעלי-רישיון, תנאי בל יעבור להאיר את השמים בלילות-העצמאות.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page