top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה משותף לפרעה, המן, היטלר וברגותי?


צמידות ימי-הזיכרון לשואה ולגבורה ויום ההתייחדות עם חללי מערכות-ישראל, מזמינה את החידה שבכותרת: מה המשותף בין כל הצוררים הללו? (פרסים לפותרים נכונה, יוענקו מטעם האו"ם).

לא צריך מוח מבריק או השכלה רחבה, על-מנת לפתור את 'החידה' הזאת, שהרי התשובה ברורה וחד-משמעית: מדובר ב'נציגים' מזדמנים מתוך רשימה ארוכה של צוררים ושונאי-ישראל, שהציבו לעצמם מטרה ברורה ולעתים 'מקודשת' מבחינתם, לחסל את היהודים ולמחוק אותם מעל פני האדמה.

מאז 'הפתרון-הסופי' שהגה מוחו הקודח של פרעה מלך-מצרים, עבור בהמן-הרשע, בפוגרומים, אינקוויזיציה, , 'הפתרון-הסופי' של הנאצים ועד האסיר-השובת(?) ברגותי, הושקע במשך כל הדורות, מאמץ אדיר לחסל את היהודים.

מדינת-ישראל החזקה, מהווה תשובה ניצחת לכל הצוררים מן העבר הרחוק ובמיוחד לצורר היטלר ושותפיו, שהרי צה"ל מגן בעצמתו על מי שעד לפני 70 שנה, נחשבו צאן מובל-לטבח.

הצוררים 'החדשים' מבית-היוצר של פת"ח, חמ"ס, דעא"ש וכל שאר חבורות-המרצחים, מנסים לעשות את מה שקודמיהם, מוסלמים ונוצרים כאחד, ניסו לבצע ונכשלו במזימתם.

המרצח האסיר ברגותי אינו אלא המשך ישיר של המן-הרשע ועמלק, למרות שהוא מנסה להשיג את מטרתם המשותפת באמצעים 'מודרניים' ובתירוץ מופרך, כאילו מדובר על 'כיבוש' ישראלי. מי שמסרב להבין את המשוואה הפשוטה הזאת, מזמין את הצורר הבא, אולי מאירן או ממקום אחר...

#זכרונים #עמדה #זכרוןיעקב

bottom of page