top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'ניצולי-שואה רעבים ללחם!'


דין-וחשבון חמור במיוחד התפרסם אתמול (יום רביעי) על-ידי מבקר-המדינה בנושא מצבם של ניצולי-השואה בישראל, לקראת 'יום-השואה' שיחול ביום שני בשבוע הבא.

מדובר במסמך מזעזע ולמרות העובדה שאינו מדבר על ישראל השמנה והדשנה, הוא חייב לעורר במקרה הטוב, זעם וחרון כלפי קברניטי המדינה, שפשוט הפקירו את ניצולי-השואה.

המבקר קובע כי מרבית ניצולי-השואה נתונים לחסדי עמותות וארגונים ולא מקבלים את המגיע להם מהממשלה וכי יש צורך מיידי לטפל בבעיה הזאת!.

על-פי מבקר-המדינה חיים בישראל כ-158 אלף ניצולי-שואה, רובם ככולם בני-85 ומעלה ומהם נפטרים כל שנה כ-12 אלף נפש. אלא שמצבם של אלה הנותרים בחיים, מחמיר והולך כל שנה ורבים מהם זקוקים לטיפול נפשי ורפואי שאין ידם משגת לקבל ועיקר הדברים אמורים למשל, בטיפולי-שיניים, תוצאה של תת-תזונה משנים קשות בגטאות ומחנות-הריכוז.

המבקר מציין כי סכום של 60 מיליון ש"ח לטובת ניצולי-השואה כלל לא נוצל אשתקד וכי הגוף האמור לטפל בהם הוא 'הרשות לזכויות ניצולי-השואה' אשר מונה 140 עובדים, אלא שגוף זה, שתקציבו גדל באחרונה פי-שלושה, עדיין לא ביצע סקר מקיף על צרכיהם של הניצולים!.

לדברי המבקר, מצבם של הניצולים שעלו ארצה לאחר קריסת ברה"מ לשעבר, חמור מכולם, כאשר הם מקבלים 4000 ש"ח בלבד כקצבה, אינם זוכים להנחה בתשלומי ארנונה כמו 'אזרחים וותיקים' ו-16 אלף מהם ממתינים לשווא לדיור-ציבורי.

"רבים מהניצולים רעבים ללחם" קובע מבקר-המדינה!

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page