top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

50% הנחה על חובות-ארנונה!

שר-הפנים אריה דרעי הכריז שלשום (יום שלישי) על מבצע מיוחד במינו שנועד לסייע לרשויות-מקומיות ובעקיפין גם לחייבי תשלומי-הארנונה והודיע כי מי שישלם את מלוא החוב לרשות-המקומית יזכה בהנחה של 50% על כל החוב.

הצעד הזה לא יחול על נכס החייב בארנונה ואשר שייך למדינה, לחברה-ממשלתית, לתאגיד או למי שקיבל פטור-חלקי על-פי חוק.מי שרוצה לנצל את חלון-ההזדמנות שנפתח, צריך לדאוג לשלם במהלך השנה את כל יתרת החוב שלו.

אזרחי ישראל חייבים לרשויות-המקומיות סכום עתק של 30 מיליארד ש"ח ושר-הפנים מקווה כי מבצע ההנחה בגובה 50% על ארנונה למגורים ולא-למגורים, יזרים לקופות הריקות מזומנים נחוצים והוסיף ואמר כי " מדובר בצעד נוסף לחיזוק רשויות חלשות ולצמצום פערים חברתיים-כלכליים".

יחד עם זאת, מעורר צעד זה ביקורת לא מבוטלת, משום שהוא מיטיב עם אותם אנשים שעד כה צברו חובות גדולים של תשלומי ארנונה ובמקום לאכוף עליהם את החוק, 'השווה כביכול לכולם',

יזכו מעתה בפרס.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page