top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'צו' (השבת הגדול)

השבת הקרובה קרויה 'השבת הגדול' מאחר שהיא האחרונה לפני חג-הפסח ובמקומות רבים נהוג, כי בשבת זאת, דורש הרב דרשות הקשורות להלכות חג-הפסח.

פרשת-צו היא השנייה בספר-ויקרא ובמרכזה דיני קרבנות, כהמשך לפרשת-ויקרא שקראנו בשבת שעברה וכן פירוט עבודת-המשכן ב'שבעת ימי-המלואים', בהם עסק משה רבנו ע"ה בעצמו בעבודת-כהונה ובמשך 7 ימים, הקריב קרבנות, רחץ את אהרון ובניו והלבישם בגדי-כהונה.

גבאי בתי-הכנסיות נוהגים לזרז בשבת הזאת את ציבור המתפללים, לרוקן את תאיהם מכל חמץ ובעיקר לסלק מהם את מלאי הסוכריות שנותרו..

חג-פסח כשר ושמח!

#זכרונים #תפרשתהשבוע

bottom of page