top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מי מפחד ממחזור אשפה?


לא כל-כך מזמן הצליח מושג חדש לחדור גם לחיי מדינת-ישראל וזאת על הרקע המודעות הגוברת והולכת לעובדה, כי כדור-הארץ אינו פח-אשפה וכי אם לא יושקע מאמץ כללי לשמור גם על ניקיונו, פשוט יתקצרו חיי-המדף שלו וכך החלה גם ישראל למחזר אשפה.

לפחות על-פי הנתונים הרשמיים, כרבע מהמשפחות הישראליות עוסקות בהפרדה בין אשפה-יבשה לזאת האורגנית. במקביל חל זינוק משמעותי בהיקף מחזור-הנייר בארץ, מ-25% עד ל-44% כיום, אף שאנחנו עדיין מפגרים בהשוואה ל-70% באירופה.

מחזור בקבוקים-משפחתיים, שלא כלולים בחוק-הפיקדון, עבר כבר את 50% וכל ההישגים הללו, אכן מצביעים על הצלחה בהטמעת הרעיון בקרב רוב הציבור בארץ, בערך כפי שהצליח המסע נגד המעשנים במקומות רבים.

מאז הוחל למשל, במחזור בקבוקים, הוצבו ברחבי הארץ יותר מ-20 אלף מתקנים, בסיועם מוחזרו כבר יותר מ-5 מיליארד בקבוקים, כאשר מחזור של כל 1 טון פלסטיק, חוסך בעקיפין 2.5 טון של פליטת גז-חממה וכל זאת, לעומת הטמנת פסולת ואשפה ההורסים את האדמה ומרעילים אותה.

היעד המרכזי הוא אמנם צמצום ההטמנה והגדלת המחזור, אבל יש גם צד שני למטבע: כל תהליך המחזור דורש תקציבים גדולים מאוד והמתקנים שלו (כגון כלובי-הבקבוקים) תופסים שטח-ציבורי גדול, אבל עיקר הבעיה טמונה, בשינוי הרגלים של הישראלי הממוצע. דווקא בנקודה הקריטית הזאת, יש מקום לאופטימיות כאשר נזכרים במסע להגנת פרחי-הבר, החיסכון-במים ואיסור-העישון. צריך רק להתמיד במלאכה עד שגם היא תהא חלק בלתי נפרד מהחיים בארץ.

#זכרונים #סביבה #זכרוןיעקב

bottom of page