top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'ויקרא'

בשבת הקרובה נקרא את הפרשה הראשונה בספר-ויקרא, היא פרשת 'ויקרא'.

חומש ויקרא מכונה גם בשם 'תורת כוהנים' וזאת מאחר שרובו ככולו עוסק בעבודת-הכוהנים במקדש ובתוך כך, כפי שמדובר בפרשה הראשונה, בנושא הקרבנות.

הפרשה עוסקת בעיקר בדיני הקרבנות השונים שמקריבים במשכן, בסוגיהם ומטרתם ומאחר שבית-המקדש כבר לא קיים, מומלץ מאוד למי שמבקש לעמוד מקרוב על הנושא המסובך הזה, להכיר את הגישות הסותרות בין הרמב"ם לבין הרמב"ן בכל הקשור לקרבנות.

השבוע החל גם חודש ניסן, במהלכו לא אומרים 'תחנון' וקוראים בפרשת-הנשיאים עד קרוב לערב-פסח.

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page