top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

קבוצת 'הברביזון החדש' מציגה: 'השיבה לחיים"

במשכן האומניות עין-חרוד מוצגת תערוכה מיוחדת במינה ש'שווה' טיול מהנה לצפות בה. מדובר ב"השיבה לחיים", תערוכה גדולה ומקיפה של חמש אומניות החברות בקבוצת 'הברביזון החדש', על-שם אסכולה צרפתית ידועה.

האמניות החברות בקבוצה, מציגות מבט רחב וכולל של עבודתן ולמעשה, מדובר באמירה ייחודית של הקבוצה, שחברותיה עלו בשנות ה-90 מברה"מ לשעבר, בהשראת ציירים מאסכולת ה'ברזיזון'.

מושא מבטן של האומניות, הוא הנוף האורבני והאנושי ואף שניכרת אצלן מסורת וטכניקה שמקורה בברה"מ לשעבר, אפשר בהחלט לזהות את האווירה הישראלית,

המתבטאת ב'כאוס' ובאור הלא-סלחני, לצד מבט חיצוני קולוניאליסטי, במקביל למבט של חמלה ותיעוד פנימי אקטואלי של המציאות הישראלית.

#זכרונים #אמנות #זכרוןיעקב

bottom of page