top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'ויקהל-פקודי'

בשבת הקרובה נסיים בע"ה את הקריאה בספר-שמות בפרשה המשותפת 'ויקהל-פקודי'.

עיקרה של הפרשה ממשיך לעסוק בהקמת המשכן, בשלבים האחרונים של בנייתו וכן בקבלת התרומות שנתקבלו עבור ההקמה. כמו כן, מדברת הפרשה על הכנת בגדי-הכהונה וכל הכרוך בכך ובחנוכת המשכן בראש-חודש ניסן.

בסופה של הפרשה,

אנחנו מתוודעים לענן המלווה את בני-ישראל בהמשך הנדודים בדרכם לארץ-ישראל.

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page