top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הפשע-המאורגן של קצבאות-הנכים


ממשלת-ישראל, משרד-האוצר והמוסד לביטוח-לאומי, שותפים יחד בניהול סוג של פשע-מאורגן נגד הנכים בארץ. אין שום הסבר אחר, לכך שמדובר בהתעמרות חסרת חמלה נגד החלשים ביותר בחברה הישראלית, מה שמייצג באופן נחרץ, את מדיניות 'הקפיטליזם-החזירי' שהיה כאן לעגל-הזהב המודרני.

קצבאות-הנכים אינן מאפשרות לנכים קיום מינימלי, שלא לדבר על כך שהן הנמוכות ביותר בעולם-המערבי. מצבם של הנכים בישראל, חמור במיוחד, לא רק נוכח הקצבאות המגוחכות שהם מקבלים, אלא משום שבמרבית המקרים לא די ביוקר המחיה הקיים לכלל הציבור, הנכים נאלצים להתמודד עם הוצאות חריגות, בתחום הדיור והציוד לו הם זקוקים.

שכר-המינימום בישראל בשנת 2017 עומד על כ-5300 ש"ח ואילו קצבאות-הנכים עומדות על כ-2200 ש"ח, במקרה הטוב! מדובר בפחות ממחצית משכר-המינימום, מה שמביא נכים רבים לחרפת-רעב, להתמוטטות כלכלית ולחובות שאין להם סיכוי להחזיר.

התנגדות האוצר והממשלה, להצמיד את קצבאות-הנכים לשכר-המינימום, מבוססת על הערכה כי מדובר בסכום של כ-6 מיליארד ש"ח למימוש הרעיון הזה ולדברי האוצר, אין סכום כזה בנמצא.

אגב, גם מצבם של קצבאות-הזקנה חמור באותה המידה והמדינה אדישה גם לגורלם ופשוט 'משליכה אותם לעת זקנה'.

בשני המקרים מדובר בהתנהלות פושעת שאין לה שום הצדקה ומאחוריה, לא רק לב-אבן אלא גם חמדנות חסרת מעצורים, על חשבון האוכלוסיות החלשות בחברה הישראלית.

כדאי לשים-לב לדבריו של שלמה מור-יוסף, המנכ"ל הפורש של הביטוח-הלאומי אשר הצהיר ערב פרישתו כי " בעוד עשור, אחד מכל ארבעה ישראלים, יהיה מתחת לקו-העוני".

הוא לא כלל בתחזית העגומה הזאת את הנכים והזקנים הסובלים כבר עכשיו מחרפת-העוני, רק בגלל הפשע-המאורגן של המדינה כלפיהם.

אבל אין דבר, אתם תמשיכו בבוא יום-הבחירות, לנהור לקלפיות ולבחור שוב ושוב, בחבורת הגזלנים והעושקים המנהלת את המדינה ומתעמרת בנכים ובזקנים!

#זכרונים #במוקד

bottom of page