top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'תצוה'

השבת הקרובה מכונה 'שבת זכור' ובה נקרא את פרשת 'תצוה', השמינית בספר שמות ואשר קוראים בה בדרך-כלל לפני חג-פורים.

זאת הפרשה היחידה בחומשים שמות-ויקרא-במדבר, בה אין מוזכר שמו של משה רבנו ע"ה ועל-פי המסורת מקובל לקשור זאת, בבקשתו מהקב"ה (בפרשת כי תשא) , אחרי חטא-העגל " מחני נא מספרך אשר כתבת".

בפרשה נמצא הציווי להכנת השמן להדלקת המנורה, הכנת בגדי-כהונה לאהרון ובניו הכוהנים, הכנת הבגדים לכהן-הגדול, ק

רבנות המילואים והתמיד והכנת מזבח-הזהב להקטרת הסמים.

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page