top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'תרומה'


פרשת 'תרומה' שנקרא השבת בבתי-הכנסת, היא השביעית בספר שמות ועוסקת בהוראות לבניית המשכן וכליו. הפרשה הזאת נקראת בדרך-כלל לפני 'תענית אסתר' שיחול בשבוע הבא.

פרשת 'תרומה' עוסקת בציווי שניתן למשה רבנו ע"ה, על בניית המשכן ובתחילתה מדובר באיסוף תרומות בייחס לכל אחד מהכלים המפורטים ובהמשך יש פרוט מלא של החומרים, מהם יש לבנות ולהקים את המשכן על כליו. בתוך כך, מדובר על ציווי לאסוף חומרים רבים ובהם זהב, כסף, נחושת, עורות וצבעים שונים, אבנים טובות, שמן ובשמים והוראות מדויקות לתהליך הבנייה.

דוגמא ומופת לתכנית העומדת בדרישת הוועדה לתכנון-ובנייה...

#זכרונים #פרשתהשבוע

bottom of page