top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כך 'עושים חיים' עם תקציב המשרד להגנת הסביבה

מי שמחפש דוגמא לניצול תקציבי המדינה ולאו דווקא לצורך קידום מעשי של פרויקטים לטובת הציבור, מוזמן לעיין בתקציב המשרד להגנת הסביבה ויגלה לתדהמתו (?) איך אפשר 'לעשות חיים' באמצעות כספי-הציבור.

התקציב של משרד ממשלתי זה לשנת 2016 עומד על 835 מיליון ש"ח. 356 מיליון ש"ח מסכום זה, מוגדר בספר-התקציב, כ'הוצאה נטו' ואילו 479 מיליון ש"ח כ'הוצאה מותנית בהכנסה' ואילו 280 מיליון ש"ח כ'הרשאה להתחייב,.

מאחורי המספרים וההגדרות האלה, עומדת פעילות המשרד להגנת הסביבה' אבל בדיקה מדוקדקת של התקציב וניצולו, מגלה שמדובר בסוג של 'משרד נסיעות' לרחבי העולם של הפקידות הבכירה במשרד.

רשימת המקומות אליהם נסעו פקידי המשרד, על חשבון כספי-הציבור כמובן, מרתקת והדוגמאות-החלקיות שמתפרסמות כאן, ממחישות את הסיפור, משום שמדובר במה שנראה על פניו כנסיעות-מקצועיות לטובת המשרד, אבל הסיפור ההזוי הזה, מותיר טעם רע בפיו של כל משלם-מסים בישראל.

הנה הרשימה החלקית שליקטנו מתוך תקציב המשרד:

צרפת- סמינר בנושא תובנות התנהגותיות- רא"ג מדיניות בעלות של 5326 ש"ח.

צרפת-מפגש מדיניות סביבתית- ממונה קיימות בעסקים- בעלות של 6190 ש"ח.

גרמניה- מפגש הכנה לוועידת הצדדים לאמנת האקלים- רא"ג אמנות בעלות של 11,351 ש"ח.

ארה"ב- תכנית בנושא רגולציה נדרשת להטמעת שימוש בגז טבעי בתחבורה-ראש תחום זיהום אוויר בעלות של 8249 ש"ח.

מרוקו- מפגש פרויקטים לשנוי אקלים- רע"ן איכות אוויר בעלות של 1488 ש"ח.

שוויץ- מפגש אמנות כימיקלים- רא"ג רישוי כימיקלים בעלות של 15,128 ש"ח.

שוויץ- מפגש אמנות כימיקלים- ראש תחום פסולת מסוכנת בעלות של 13,675 ש"ח.

בלארוס- טקס השקה של מפעל לטיפול בשמנים ומפגש עם שרת הסביבה- מנכ"ל המשרד בעלות של 3296 ש"ח.

צרפת- הליך גישור בנושא נחל קישון- סמנכ"ל משאבי-אנוש בעלות של 6302 ש"ח.

הולנד- השתלמות בנושא חפירה ימית-מרכזת בכירה באגף ים וחופים בעלות של 19,812 ש"ח.

צרפת- מפגש בקבוצת עבודה בנושא פסולת- סמנכ"ל בכיר בשלטון המקומי בעלות של 8,083 ש"ח.

עכשיו ברור להיכן זורם לפחות חלק מתקציב המשרד להגנת (הנוסעים) הסביבה...

#זכרונים #סביבה #זכרוןיעקב #זכרוניםסביבה

bottom of page