top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה קורה לראשי הרשויות-המקומיות?


רשימת ראשי הרשויות-המקומיות, אשר מגיעים לחקירות-משטרה ומשם לבתי-משפט ואף לבתי-הסוהר, גדלה והולכת, ככל שעובר הזמן. רק לאחרונה התפרסמו חשדות חמורים כנגד ראשי עיריות צפת, אשקלון וכפר-סבא וסביר להניח כי מדובר ברשימה חלקית וזמנית שעוד תתארך.

למה זה קורה? מה מביא ראשי רשויות-מקומיות לעבור את הסף-החוקי, שלא לדבר על המוסרי?

צריך להבהיר קודם, שהחשודים והמורשעים, אינם מעידים על הכלל וכי מתוך כ-270 רשויות-מקומיות, מדובר בראשי מועצות וערים, העושים מלאכתם נאמנה וביושר. יחד עם זאת, מדובר בתופעה מדאיגה ועצובה ובאופן כללי ניתן לקבוע כי מדובר בחשדות לביצוע עבירות של קבלת-שוחד , ניגוד עניינים וחוסר-נאמנות חוקית, כקווי-המתאר של המיוחס לראשי הרשויות-המקומיות.

נראה כי הסיבה להסתבכות הזאת נובעת משני מקורות עיקריים המשולבים זה בזה: ראש רשות-מקומית הנבחר לתפקידו מוצא עצמו, 'ביום שאחרי,' חייב למי שבחר ובו ובתוך כך גם לקבלנים ואנשי-עסקים. הדרך 'להחזיר' להם טובה תחת-בחירה, עוברת בהענקת הקלות בבניה ובמיסוי ומכאן ועד להסתבכות שיש עמה גם שוחד, הדרך קצרה.

ראש רשות-מקומית אינו רואה עצמו נבחר לקדנציה אחת בלבד ולכן שאיפתו להטביע חותמו על הישוב. זאת עושים בפיתוח מואץ, בבניה ובהקמת 'פרויקטים', לעתים מנקרי-עיניים והכל על-מנת להוכיח כי הוא ראוי להמשיך בתפקידו. בדיוק בצומת המסוכן הזה מצטלבים אינטרסים עם בעלי-הון, ממון ואנשי נדל"ן ושוב נסללת הדרך לקבלת שוחד ומעילה באמון.

נכון שגם לאשיות של ראש-הרשות, יש משקל גדול בסיפור הזה, במיוחד כשמדובר בעבירות-מין, ניצול סמכות, כוח ומעמד, אבל בתחום הזה, אין לגזור גזירה-שווה בין כל החשודים ואלה שכבר הורשעו, כי מדובר ב'פלטפורמה' אישית מסוג אחר.

מעמדו של ראש רשות-מקומית כ'שריף' עלול להעביר אותו על דעתו ולגרום לו להסתבך, כפי שכבר קרה במקרים רבים.

פתרון חלקי לסיפור הזה: לחייב בחקיקה כי כל ראש רשות-מקומית נבחר, יעבור לפני שייכנס לתפקיד, וועדת-בדיקה של אנשי-מקצוע בתחומים שונים שיאשרו את יכולתו לעמוד בלחצים ובפיתויים שבדרכו.

אחרת יהיו עוד ועוד נבחרי-ציבור בכלא.

#זכרונים #במוקד #זכרוןיעקב

bottom of page