top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ישראל כבר לא מתייבשת!

עוד מעט יגיע שוב הקיץ ועמו מסע-ההפחדה הקבוע ולפיו צריך לחסוך במים כי 'ישראל מתייבשת'! אז זהו, שלא כך הדבר ובלי שום קשר לגשמי-הברכה שירדו לאחרונה,(כן ירבו) מדובר במסע הטעיה, מהגדולים שהיו בארץ.

לפני כעשור נקבעה טעות חיזוי מדהימה בהיקפה והיא הניחה שצריכת-המים בישראל (לא כולל מי קולחין לחקלאות) תגיע בשנת 2015 ל-2500 מיליון מ"ק וזאת לעומת צריכה של 1350 מיליון מ"ק באותה העת.

כתוצאה מהתחזית העגומה והשגויה הזאת, ניתן אור-ירוק להקמה אדירה של מתקני-התפלה, מהגדולים והמפותחים בעולם ואז התברר כי בשנת 2015 הגיעה צריכת-המים בישראל, בקושי רב ל-1650 מיליון מ"ק! כ-55% מהמים האלה היו לצריכה-ביתית, 35% לחקלאות ו-10% לתעשייה ואז הסתבר כי מכוני-ההתפלה כיסו כבר כ-40% מהביקוש למים. במספרים 'יבשים' מדובר בהתפלה של 700 מיליון מ"ק בשנת 2015 לעומת אפס-התפלות, 10 שנים קודם לכן.

צריך להוסיף לכך את העובדה לפיה עוד 1100 מיליון מ"ק מים מפיקה 'מקורות' מקידוחים וזהו היצע גבוה ב- 150 מיליון מ"ק מים ממה שהמדינה צריכה!.

הנס-הכלכלי שנגרם, עקב טעות-החיזוי הביא לירידה דרמטית בתלות שלנו במי-הגשמים ועודפי-המים אף גרמו לאוצר להנחות את מתקני-ההתפלה להקטין את היקף הייצור בעשרות אחוזים!.

ועוד הערה חשובה: לא לשכוח שהשאיבה מהכנרת, הסמל-המסחרי של המים בישראל, מספקת רק 6% מצריכת-המים בארץ, כך שכאשר תראו שוב את הפרצוף-המקומט, שמבשר על כך ש'ישראל מתייבשת', אל תאמינו!

בינתיים, ראוי לחסוך ולא לבזבז מים ושירדו עוד גשמים...

#זכרונים #סביבה #זכרוןיעקב

bottom of page