top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מושבה לא בטוחה!


גם אחרי פרסום הידיעה בדבר סיכול פיגוע חבלני בבית-הכנסת הגדול 'אהל יעקב' נותרה זכרון-יעקב מושבה לא מאובטחת וחבל. הידיעה הזאת עשתה 'גלים' בציבור הרחב, אבל החזיקה-מים במשך יום-יומיים בלבד. אחרי אנחת הרווחה והתודה לכוחות הביטחון, שמנעו את שפיכות הדמים שתוכננה, נראתה פה ושם ניידת משטרה, משוטטת באזור ה'מדרחוב' אבל שום דבר דרמטי מעבר לכך, כאילו חזרה זכרון-יעקב לשגרה המפהקת וכמו לא אירע דבר.

המצב שונה ומדאיג: כל מה שהכרנו בעבר, כאשר בעלי-עסקים, הבנקים, הדואר ומוסדות-ציבור שונים, הציבו מאבטחים חמושים לקדם פני כל רעה, התמונה המוכרת הזאת, נעלמה ונמחקה. 'המדרחוב' הסואן והגדוש, בעיקר בסופי-שבוע ובית-הכנסת הגדול המאכלס, במיוחד בשבתות, עשרות רבות של מתפללים, נותרו ללא אבטחה.

הסיבה למחדל הזה כפולה: אנשי עסקים לא מוכנים לשלם מכיסם את עלות האבטחה ובמקביל, קיימת אי-בהירות בין המועצה-המקומית לבין משטרת-ישראל, בכל הקשור לחלוקת תחומי אחריות האבטחה במושבה וכל צד מגלגל את הסיפור לצד שכנגד.

לא צריך דמיון מופרע כדי לחזות מה יקרה אם חלילה בפעם הבאה, לא יצליחו כוחות הביטחון לסכל פיגוע מתוכנן, שפיכות-הדמים במקרה כזה תזעזע את המדינה כולה!

אפשר וצריך וחייבים להקדים תרופה למכה ולא משנה כרגע מי יישא בהוצאות לאבטחתה של המושבה זכרון-יעקב שאם לא כן...

#זכרונים #מקומי #זכרוןיעקב

bottom of page