top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תקציב זכרון-יעקב 149.2 מיליון ש"ח

מליאת המועצה-המקומית זכרון-יעקב אישרה השבוע ברוב קולות את התקציב לשנת 2017 והוא יעמוד על סכום של 149.2 מיליון ש"ח.

מדובר בתקציב שנתי הגדול ב-4.8% מזה של שנת 2016 ועיקר הגידול יבוא לידי ביטוי בתחומי החינוך, הרווחה ופעילות-הפנאי.

מקורות התקציב מבוססים על יעדי-גבייה, העברות ממשלתיות והכנסות שונות נוספות.

על-פי ראש-המועצה זיו דשא יבוצעו פעולות הפיתוח במושבה, בהתבסס על הכנסות פיתוח ומקורות חיצוניים וזאת על רקע מצבה הכספי הקשה של הרשות המקומית. זיו דשא הודה לגזברות המועצה ולמנהלי המחלקות, על הכנת התקציב, קביעת היעדים ודרכי הפעולה, במיוחד

על רקע המצב בו שרויה קופת המועצה.

#זכרונים #מקומי #זכרוןיעקב

bottom of page