top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הון-שלטון-עיתון? לא תמיד!


פרשת הקשרים בין ראש-הממשלה בנימין נתניהו לבין נוני מוזס האיש של 'ידיעות אחרונות' והמאבק הגלוי נגד העיתון 'ישראל היום' חשפו לעיני הציבור רק חלק מקשרי הון-שלטון-עיתון ופגעו אנושות באמון המועט שהיה מנת חלקה של התקשורת בישראל.

אבל מתברר כי יש מי שמציג עצמו כלוחם בשחיתות וזוכה עקב כך לבמה מכובדת הודות ל'תחקירים' שהוא מציג בערוץ-10 ודבריו אף מגיעים לכנסת והכוונה כמובן לרביב דרוקר ולעמיתו ברוך קרא. (הגורפים עקב מעמדם בתקשורת סכומי-עתק על הרצאותיהם).

עמדתם העקבית נגד ראש-הממשלה לגיטימית והם עושים בה שימוש תדיר מתוך בחירה וגם המאבק שהם מנהלים נגד 'טייקונים' ובעלי-הון, מוצדקת וראויה להערכה.

אבל מה קורה כאשר מדובר בדיוק באותם הדברים, נגדם הם יוצאים חוצץ, כאשר מדובר בתוך ביתם פנימה?

מתברר שקשרי הון-שלטון-עיתון מעניינים מאוד, כל עוד לא מדובר בעיתונאים עצמם.

הנה דוגמא ממנה התעלמו ביודעין רביב דרוקר וברוך קרא בתחקיריהם נגד 'טייקונים' שונים: האם לא ידעו כי גליה מאור, מנכ"לית בנק-לאומי לשעבר, מחקה חוב עצום של 150 מיליון ש"ח לערוץ-10? זהו החוב הגדול ביותר שנימחק בישראל לערוץ תקשורת, שלא לדבר על שורה של הטבות והקלות בהן זכה ערוץ-10. האם לא ידעו השניים על'מלחמה' שהתנהלה נגד העיתון 'גלובס' ועל הקשר בין עמוס שוקן, המו"ל של 'הארץ' לבין קו-המימון שסופק לו על-ידי בנק-לאומי ובנק-הפועלים? ואולי 'שכחו' את הקשר הזה בגין עבודתם הקודמת בעיתון הזה?

שני התחקירנים הנמרצים 'שכחו' לציין עוד 'טייקון' ענק שזכה ל'תספורת' שהביאה למחיקת חובותיו והוא האדון יוסי מימן ולמה התעלמו ממנו? אולי בגלל שהיה מבעלי-השליטה על ערוץ-10?!

עם כל הכבוד, דרוקר וקרא נמנים על קליקה תקשורתית הסבורה כי מתפקידה לנהל את המדינה, כל עוד לא מדובר בביתם פנימה.

#זכרונים #הוןשלטון #זכרוןיעקב

bottom of page