top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'אחר-כך הייתי בראשית'/ ברכה רוזנפלד

קובץ שירה רביעי של המשוררת ברכה רוזנפלד. מדובר במסע אישי וחושפני ביותר, מסמך מטלטל המכניס את הקורא לעולם הכאוטי של המחלה "שחוששים להגות את שמה" כדבריה והיא מוסיפה "לא, זה לא שלי" בנימת הכחשה, אף על-פי שכל אחד מהקוראים, שותף לה בסתר לבו. " מסע אל תוך הגיהנום וחזרה" כותבת רוזנפלד על המסע בו אבדן רחמה מסרס אותה מנשיותה ומטיל בה מום ובעטיו "כבר לא תרד לגן" (רמז לשולמית המקראית שירדה לחפש את אהובה) ומשול לחורבן בית ראשון ושני. אלא שמתוך הסירוס ויסורי "מערת בטנה המתרוקנת" היא יולדת את קולה הייחודי, הנקי והצלול וכדבריה " לא אהיה אתם באבלם" ונולדת מחדש ו-"אחר-כך הייתי בראשית".

המשוררת מציגה ביטוי של ערכאה עליונה פוסקת, גזר-דין וגרדום, אולם נעדר בית-משפט, חבר-מושבעים או שופטים ואפילו חקירת-נאשם, כאילו היא הנשפטת נטולת זכות להבעת עמדה.

ספר שירה כובש לב ומרגש ובו רבדים עמוקים

של הנפש, מה שניתן לבטא אך ורק בשירה!

#זכרונים #זכרוניםשירה #זכרוןיעקב

bottom of page