top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תביעה-ייצוגית נגד 'ידיעות אחרונות'

השבוע הוגשה לבית-המשפט המחוזי בת"א בקשה להגשת תביעה ייצוגית נגד העיתון 'ידיעות אחרונות'.

התביעה-הייצוגית המבוקשת, טוענת למעשה כי העיתון הטעה במשך שנים ארוכות את קוראיו ולא היה עיתון המספק חדשות באופן אובייקטיבי, ששיקולי העריכה שלו היו ענייניים, אלא מוטים ומכוונים.

מדובר בתביעה ראשונה מסוגה על רקע פרשת ביבי-מוזס והתובעים טוענים בתביעתם, כי רכשו במשך שנים את 'ידיעות אחרונות' מתוך הנחה כי החדשות שהוצגו בו, נערכו על בסיס סטנדרטים עיתונאים מקובלים והוצגו בשל חשיבותן והשפעתן על החברה בישראל וכל זאת, לאחר שהופעל שיקול-דעת ענייני ומקצועי.

לדברי התובעים, מתברר עכשיו כי מדובר בעצם במצג-שווא וכי רק שיקולים כלכליים ואישיים של בעלי-המניות והמוציא-לאור, הם שקבעו את תוכן העיתון וכי שיקולים אלה, לא שיקפו את השקפותיהם האמתיות של כותביו ועורכיו של העיתון. התביעה טוענת כי לא מדובר במוצר עיתונאי, אלא בכלי שנועד לשרת את האינטרסים של הבעלים והמו"ל ומכאן שרכשו למעשה מוצר שונה,

ממה שאמור היה להיות על-פי הצגתו לציבור.

#זכרונים #חדשות

bottom of page