top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

24 מיליונרים חדשים ב'פיס'


מפעל הפיס פרסם השבוע נתונים מעניינים על אודות ההגרלות שערך המפעל במהלך שנת 2016 ומהם עולה למשל, כי נרשמו 24 מיליונרים חדשים שזכו באותה השנה בפרס הראשון.

17 מתוך המתעשרים החדשים, מילאו טופס-הגרלה רגיל ואילו שבעה נוספים העדיפו את הטופס הידוע בשם 'דאבל לוטו'.

נוסף לכך, נמצאו 58 מיליונרים שגרפו לכיסיהם את הפרס השני ובחלוקה בין זוכים נשואים לבין רווקים, התברר כי יד הנשואים על העליונה ו-20% מהם היו בין הזוכים בפרסים הראשונים.

כלל הזכיות בפרס הראשון הגיע בשנת 2016 לסכום של כ-314 מיליון ש"ח.

מפעל-הפיס פרסם גם את המספרים 'החמים' שעלו השנה בגורל ובראשם המספר-26 שהופיע 27 פעמים בין המספרים הזוכים. שאר 'המספרים החמים' היו: 1, 29, 5, 37, 12, 20, ו-32.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב #זכרוניםחדשות

bottom of page