top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה מעיד עליכם גג-הרעפים?


ממש כפי שדלת-הכניסה לבית, חזית המבנה וצבעיו של הבניין, יש בהם כדי להעיד על יושביו, כך גם גג-הרעפים של הבית-הפרטי. המעבר ההדרגתי מגגות-שטוחים 'של פעם' לגגות-רעפים, בעקבות השנוי בהרגלי הצריכה והבנייה, ייצר מצב חדש, בו מושקעים לא מעט מחשבה וכסף בתכנונו של הגג, שתפקידו לשמש סוג של 'כתר' לבית-המגורים.

נכון לתקופה הזאת, רווח שימוש בארבעה צבעים של רעפי-הגג ובראשם הצבע האדום ואחריו צבעי כתום, אפור וחום.

בחירת החומרים, מהם עשויים הרעפים, עברה גם היא שנוי, כאשר חל מעבר מרעפי-חרס כבדים, המפעילים לחץ על הקורות והתקרה, לחומרים פחות נוקשים ויותר קלים ועמידים כגון רעפי-אנדוליין.

אגב, חשוב לציין כי, בחירת סוג הרעפים, משפיעה בהכרח על זווית השיפוע של הגג, כאשר מקובל לבנות גג בעל שיפוע ממוצע של 30 מעלות ולעתים אף יותר ברעפי-חרס, אבל אפשר גם להגיע לשיפוע של כ-20 מעלות כאשר נעשה שימוש למשל ב'רב-רעף'.

שיפוע נמוך מידי של הגג, מהווה סכנה לחדירת-מים וכאן נכנסת התקרה שמתחת לגג-הרעפים לסיפור: האם מדובר בתקרה חשופה או בתקרת-בטון? לכל בחירה בסוג אחר של תקרה, השפעה גדולה, לא רק על העיצוב הפנימי של הבית, אלא גם על כל הקשר בין הגג לתקרה, באמצעות קורות-עץ או קורות מפלדה.

גם האיטום הנדרש, בין הרעפים לבין הקורות, דורש החלטות משמעותיות וכאן אפשר להשתמש בנייר-זפת כחומר מבודד, או לחלופין ביריעות-טרמו, או צמר-סלעים (למרות שאלה מושכות חולדות).

בכל מקרה, תכנון וביצוע של גג-הרעפים, מעיד הרבה מאוד על יושביו שהרי כאמור מדובר בבחירת 'כתר הבית'.

#זכרונים #סביבה #זכרוןיעקב

bottom of page