top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'לשון אטית'/ שירה סתיו


בראיון עמה, סיפרה המשוררת שירה סתיו, לקראת צאת ספרה 'לשון אטית': " חלק גדול ממה שכתבתי עליו, מחוויות היסוד שלי, קשור בקושי לדבר, להתבטא- כובד הפה והלשון, קשה למצוא את המלים וגם כשמוצאים מלים, זה קשה, קשה לומר אותן- הפה מתמלא רוק, הכל נהיה מגומגם, למרות שהשירים שלי בהירים מאוד, יש מתח מתמיד בין בהירות השפה לבין העלטה שבמחשבה".

יש משהו מאוד אמתי ומקורי בהתבטאות הזאת של שירה סתיו, ילידת 1971, המלמדת במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון ומי שמבקש להתענג על יצירתה, מוזמן לטעום כאן משהו מתוך שיר-הנושא של ספרה 'לשון אטית':

את, צריכה לתלוש לך את המלים מהפה/ כמו מסמרים מהקיר/ אמר לי סבא/ מעל מטת מותו/ לראשונה הביט בי מתוך ענין/ ובחיבה השמורה לזרים נחמדים/ שנקרו בחייו/.

ספרי לי, הפציר/ את ראית עולם/ לא ראיתי, סבא אלא/ מבעד לחורי המסמרים/ שהותרתי בקיר הבית/ עד שמלאו שכחה/ והרגלים רבים/ וכל המלים שתלשתי/ הריהן פזורות לפניך/ על שמיכת בית-החולים/ כל אלה רציתי לומר לו/ אבל המטה התרחקה/ המלים לעו בפי/ ורצעו את לשוני/.

#זכרונים #שירה #זכרוןיעקב

bottom of page