top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

יוקם שיטור-עירוני


הממשלה קיבלה השבוע את הצעתו של השר לביטחון-פנים גלעד ארדן ולפיה יוקם ברחבי הארץ 'שיטור-עירוני'. מדובר בהפיכת ה'שיטור העירוני' לפרויקט קבוע, אשר יהא חלק בלתי נפרד מהשיטור בישראל ויורחב לכל הישובים בארץ.

החלטת הממשלה אמורה להביא לחיוב בחוק להפעלת מערכת אכיפה עירונית, המורכבת משוטרים ויחידות פיקוח-עירוני. הכוח הזה אמור למנוע ולאכוף את החוק, בכל הקשור לביצוע עבירות בתחום איכות-החיים, האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית. בשלב זה כבר פועל ה'שיטור העירוני' ב-71 ישובים בארץ אלא שמעתה יורחב ויופעל במדינה כולה.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page