top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

בוטלה 'פקודת-העיתונות'


וועדת-החקיקה של הכנסת אישרה השבוע את החלטת שר-הפנים אריה דרעי, לבטל את 'פקודת העיתונות' שהקנתה למשרד-הפנים, גם את הסמכות להעניק רישיונות להוצאתם-לאור של עיתונים וכן לסגור עיתונים פעילים, שלדעת השר, עלול פרסומם לסכן את שלום הציבור.

כבר בחודש יוני אשתקד, החליטה הכנסת על ביטול 'סעיף-94' לתקנות ההגנה לשעת-חירום, אשר אפשרה לפקיד-מחוזי במשרד-הפנים, לשלול רישיון להוצאתו-לאור של עיתון. מדובר בסעיף המבוסס על פקודה-מנדטורית משנת 1933.

מעתה יועבר הנושא כולו לעיון ולהחלטה של היועץ-המשפטי לממשלה. יצוין כי בעשור האחרון נמנעה פתיחתם של 62 עיתונים, על בסיס הפקודה הזאת, אלא שבשלב זה של השינוי, נותר העולם-הדיגטאלי מחוץ ל'משחק' והוא עדיין חופשי מכל מגבלה או פיקוח.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page