top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

התארגנות ארצית ל'סרבנות מסים'!


התארגנות ארצית ל'סרבנות מסים' עומדת לצאת לדרכה, בשבועות הראשונים של השנה האזרחית החדשה, בעיקר באמצעות שיתוף-פעולה בכל הרשתות החברתיות.

מדובר בהתארגנות למחאה מעשית, שתכליתה להגיע לחצי-מיליון אזרחים, אשר יסרבו לשלם מסים, אגרות, תשלומי ביטוח-לאומי ואפילו משכנתאות, בתוך פרק זמן נתון.

מטרת המחאה, להביא את הממשלה לבצע שינוי מהותי במדיניות שלה, במיוחד בנושאים הבאים:

צמצום הפער בין עניים לעשירים.

הגדלת תקציבי הרווחה והבריאות.

הורדת שכר הבכירים בחברות השונות.

מניעת ביצוע 'תספורות' לבעלי-חוב במשק.

הורדת גובה העמלות בבנקים ושכר המנהלים.

ניצול עודפי הכספים של הביטוח-הלאומי לטובת העניים.

הורדת רבית תשלומי המשכנתאות.

איסור על חברי-הכנסת לקבוע לעצמם את השכר ולקבל תוספות.

מדובר כאמור בהתארגנות כלל ארצית, שאינה קשורה למפלגה פוליטית כלשהי.

פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך.

#זכרונים #במוקד #זכרוןיעקב

bottom of page