top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

100 אלף יהודים 'נעלמים' כל שנה!


השבוע ציינו את אירועי 'שבוע החיבור לעם-היהודי בתפוצות' והרחק מאוד מכל הכותרות, על אודות אירועים מרעישים אחרים בארץ, התבררו גם מספר עובדות מדאיגות ומעניינות כאחד.

משרד-התפוצות פרסם נתונים בנושא העם-היהודי בתפוצות ועל-פיהם התברר למשל, כי כל שנה 'נעלמים' כ-100 אלף יהודים בעולם, בעיקר בגלל התבוללות רבתי.

בסך-הכל מצויים בעולם כ-14.4 מיליון יהודים, מתוכם חיים כ-6.3 מיליון יהודים בישראל.

מתוך 80% מהיהודים, שלא גרים בארץ, עולה כי ל-80% מהם זיקה נמוכה או 'לא קיימת' ליהדות ורק 25% מקרב הדור היהודי הצעיר, אשר מתגורר בארה"ב, מעיד על כי, חש חיבור משמעותי ליהדות ולישראל ואילו 33% מעידים, על חיבור כזה או אחר ליהדות ולמדינת-ישראל.

משרד-התפוצות עושה אולי לחיזוק הקשר עם יהדות-התפוצות אבל בשלב זה, מעידים המספרים על כך שלא מדובר, על מצב הראוי להתלהב ממנו ויש הרבה סיבות לדאגה.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page