top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

רפי מנת לניהול המל"ת!


המרכז לחנוך תורני בזכרון-יעקב (מל"ת), עומד לעבור שינוי דרמטי עם תחילת השנה האזרחית החדשה, כאשר בראשו יעמוד הר' רפי מנת!

על פי הנודע ל"זכרונים" יעמוד מנת בראש המל"ת במטרה לנהל את מוסדותיו, ליצור תכנית-הבראה ולהביא לכיסוי חובותיו הגדולים, באמצעות גיוס כספים מתרומות ומקרנות שונים בארץ ובחו"ל.

הצעד המפתיע הזה, בא בעקבות בקשות ולחצים שהופעלו על-ידי הנהגת הקהילה-החרדית ורבניה, שקראו לרפי מנת, לקבל על עצמו את המשימה החשובה, נוכח חובות-עבר, שהצטברו למיליוני ש"ח ואשר הביאו את המל"ת לסף-קריסה. עד כדי אי-תשלום משכורות לעובדים.

רפי מנת, מנהל ה'חברה קדישא' והמקוואות במועצה-הדתית המקומית, מי ששימש במשך 15 שנה יד-ימינו של הרב שלום-מאיר יונגרמן זצ"ל, נענה לאתגר הגדול והסכים לקבל את המנוי. מנת נטל לעצמו חופשה ללא-תשלום מהמועצה-הדתית ובעוד כשבוע ימים ינסה להחזיר למל"ת עטרה ליושנה.

#זכרונים #מלת #זכרוןיעקב

bottom of page