top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אדריכלות 'ירוקה'

תחום האדריכלות 'הירוקה' בישראל, נמצא אמנם עדיין בחיתוליו, בכל הקשור לבתים פרטיים, אבל כבר נראים בשטח סימנים, המעידים על כך שבתוך זמן לא רב, מדובר יהא ב'טרנד' חדש ומקובל בכל הקשור לאדריכלות הבניין בארץ.

במערב אירופה ובארה"ב כבר מדובר על כך שהאדריכלות 'הירוקה' אינה בבחינת "מותרות, אלא חובה מוסרית". כשמדברים על התחום הזה, הכוונה העיקרית היא לניצול אנרגיית-השמש ולאוורור בתים והצללה, מתוך מטרה לנצל את התנאים שמעניק הטבע, כדי להגיע לחסכון בעלויות הבנייה ובמקביל להביא לשמירה על הסביבה וכמובן למנוע זיהום אוויר.

בישראל מדובר בעיקר ביצירת צינון בחודשי הקיץ, בהקטנת הלחות והורדת השימוש במזגנים. הכוונה להגיע לתכנון שיפיק את המרב מנתונים טבעיים שמקיפים את המבנה ובנוסף לכל אלה, מדובר בהגברת הבידוד, בשימוש בחומרי-גלם עמידים ולא מזהמים והכל מוביל למעשה לחיסכון במשאבים, באנרגיה ובחומרי-גלם.

אדריכלות 'ירוקה' עשויה לשנות את איכות-החיים ולצמצם את כל המפגעים המלווים עד היום את הבנייה הפרטית בארץ.

זה ייקח זמן, אבל בסופו של דבר,

מדובר כאמור בסוג של חובה מוסרית.

#zfrubhoxchcvzfruihgec

bottom of page